Food

อัศวินเจอนี่ทู “วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์”

single image

“วัดคอนเซ็ปชัญ”

เดินมาจาก วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ก็จะผ่านชุมชน ที่มีผู้คนที่หลากหลาย มีรอยยิ้มให้คุณตลอดทาง

เอาหละ เดินมาถึงวัดคอนเซ็ปชัญ แล้ว โบสถ์เป็นโบสถ์ที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่ภายใน

สามารถเข้าไปชมความสวยงาม พร้อมถ่ายภาพได้..

#ด้วยรักและน้ำหนักไม่ลด #อัศวินสายแดก 🦇🐼
#สายแดกแห่งรัตติกาล #อัศวินเจอนี่

Trip KTC-18
Trip KTC-16
Trip KTC-17
Trip KTC-20
Trip KTC-21
Trip KTC-15
Trip KTC-19

You may like