Food

อัศวินพามาขอพรกันที่ ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว (แม่ทับทิม)

single image

“ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว (แม่ทับทิม)”

ตั้งอยู่เชิงสะพานกรุงธน (ซังฮี้) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุนับร้อยปี

ในศาลเจ้านี้เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม แล้วก็ยังมี เจ้าพ่อกวนอู อยู่ทางด้านในศาลด้วย ถ้าใครอยากขอพรเกี่ยวกับการค้าขาย หรือ เรื่องบุตร ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามากราบไหว้

ในช่วงปลายปีที่ศาลเจ้านี้ก็จะมีจัดการแสดงงิ้วด้วย..

#ด้วยรักและน้ำหนักไม่ลด #อัศวินสายแดก 🦇🐼
#สายแดกแห่งรัตติกาล #อัศวินเจอนี่

Trip KTC-2
Trip KTC-6
Trip KTC-4
Trip KTC-5
Trip KTC-3
Trip KTC-7

You may like