Food

อัศวินแสวงบุญ พาชม “วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์”

single image

“วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์”

โบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
บรรยากาศเย็นสบาย ผู้คนเป็นมิตร มีรอยยิ้มให้เสมอ

นอกจากที่นี่แล้วเดินไปอีกสักนิดนึงก็จะได้เจอกับ วัดคอนเซ็ปชัญ เพราะอยู่ในละแวกเดียวกัน

#ด้วยรักและน้ำหนักไม่ลด #อัศวินสายแดก 🦇🐼
#สายแดกแห่งรัตติกาล #อัศวินเจอนี่

Trip KTC-14
Trip KTC-13
Trip KTC-12
Trip KTC-11
Trip KTC-10
Trip KTC-8

You may like