Beauty Women

ล่องลอยไปกับจินตนาการกับ ERB NEW YEAR GIFT SET ‘PENTHOUSE CLOUD’

single image

ฟุ้งฝันรับปีใหม่กับชุดของขวัญสุดแฟนตาซี
…… 🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼 ……

PIC 1
PIC 2

Erb New Year Gift Set ‘Penthouse Cloud’ เซ็ท
ของขวัญที่ได้รับการออกแบบแพคเกจให้ดูสวยว้าว น่า
หลงใหลด้วยฝีมือการออกแบบของคุณโอ-ธีรวัฒน์
เฑียรฆประสิทธิ์ ศิลปินวาดภาพประกอบ ที่ออกแบบ
เพนท์เฮาส์ล่องลอยบนก้อนเมฆ รายล้อมไปด้วยบรรดา
ดอกไม้ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Erb ที่ช่วยให้
การกักตัวของเราดูเพลิดเพลินขึ้นชนิดที่อยู่ได้ทั้งเช้า
เย็น ค่ำ นับเป็นช่วงเวลาแห่งการพักกายพักใจ และ
ช่วยให้สถานการณ์ในปีที่ผ่านมาดูเบาบางผ่อนคลาย
ลงได้บ้าง ถือเป็นชุดของขวัญที่ส่งมอบให้แก่กันเพื่อ
สุขภาพ ความงาม และความสุขใจอย่างแท้จริง

PIC 3
PIC 4

You may like