Beauty HYP Signature Women

ทิปส์ลงรองพื้นตัวใหม่ Hourglass

single image

#เป็นชะนีต้องมีความรู้
รองพื้นแต่ละแบบ .. วิธีใช้ก็ต่างกันนะคะซิส
ซื้อมาทั้งที ควรรู้วิธีให้สวยให้สุดนะ
…… 🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼 ……

Slide2

นี่ไปเรียนรู้เทคนิคจากคุณมาร์ค เมคอัพอาร์ติสต์
ที่เพิ่งแลนดิ้งบินตรงมาจากอเมริกา
เขาว่าวิธีใช้รองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจาก Hourglass
Vanish Seamless Finish Liquid Foundation
คือต้องบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นก่อนเสมอ
(ก่อนแต่งหน้าไม่บำรุงไม่ได้นะคะซิส จะรองพื้นอะไรก็เถอะ)

Slide3

แล้วก็ต้องลงรองพื้นเป็นส่วนๆ ทีละส่วน
เช่น บีบรองพื้นออกมาครึ่งปั๊มที่หลังมือ
แต้มลงที่หน้าผากแล้วเบลนด์ แล้วค่อยมูฟไปแต้ม
ที่แก้มขวาแล้วเบลนด์ แล้วก็มูฟไปแต้มที่แก้มซ้าย
แล้วเบลนด์ แบบนี้เรื่อยไป แต้มแล้วเบลนด์ทีเดียวทั้งหน้า
จะลากรองพื้นยากเพราะมันเซ็ทตัวไวมากนั่นเองจ้า

Slide4

แล้วก็ต้องลงรองพื้นเป็นส่วนๆ ทีละส่วน
เช่น บีบรองพื้นออกมาครึ่งปั๊มที่หลังมือ
แต้มลงที่หน้าผากแล้วเบลนด์ แล้วค่อยมูฟไปแต้ม
ที่แก้มขวาแล้วเบลนด์ แล้วก็มูฟไปแต้มที่แก้มซ้าย
แล้วเบลนด์ แบบนี้เรื่อยไป แต้มแล้วเบลนด์ทีเดียวทั้งหน้า
จะลากรองพื้นยากเพราะมันเซ็ทตัวไวมากนั่นเองจ้า

You may like