Beauty Lifestyle Shop Women

ศูนย์สุขภาพทางเลือกที่ #ดีต่อใจ REGENELIFE VITAL CENTER

single image

เพราะสุขภาพคือเรื่องเดียวที่เสียหายไม่ได้!
…… 🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼 ……

PIC 1
PIC 2

ไม่ใช่แค่เรื่องสวยๆ งามๆ เท่านั้นนะคะซิส อย่าแค่
กลัวเสียโฉม แต่ควรกลัวสุขภาพเสียด้วย เพราะรุ่น
นี้แล้วอะไหล่หายาก หายังไงก็ดีไม่เท่าเดิม แล้วแต่
ละอย่างก็แพ๊งแพง ไม่มีใครอยากให้เรามาง่ายๆ ดัง
นั้นทั้งกายทั้งใจ ดูแลให้ดีค่ะ ล่าสุดพี่ไปลองเช็คศูนย์
สุขภาพแห่งใหม่ Regenelife Vital Center ที่รวบ
รวมเอาศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพกายและใจเข้า
ไว้ด้วยกัน โดยใช้ทางแพทย์ทางเลือกในการบำบัด
ไม่ว่าจะเป็นเปียโนบำบัดเพื่อการฝึกฝนความคิด
ความจำ และสมาธิ ดีมากทั้งกับเด็กน้อยที่พลังงาน
เหลือล้น สนใจอะไรสั้นๆ ไร้สมาธิ ไปจนถึงคุณปู่คุณ
ย่าที่มีปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์และความจำ, Mind
Way หรือศิลปะบำบัดโดยนักจิตวิทยาเพื่อไขความ
รู้สึกลึกๆ ของจิตไร้สำนึกในการแก้ไขปมทางอารมณ์
.

PIC 3
PIC 4
PIC 5

Por Dee Yoga & Pilates โยคะและพิลาตีสที่พอ
เหมาะพอดีกับสภาพร่างกายและความสามารถของ
แต่ละบุคคล ไปจนถึงการแพทย์แผนจีนโบราณเพื่อ
การดูแลรักษาสุขภาพตามแผนแพทย์ทางเลือกเช่น
การฝังเข็ม การจับชีพจรแบบแมะ การรมยา การแปะ
เมล็ดผักกาด และการครอบแก้ว ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้
ล้วนแต่เป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ได้รับการรับรองใน
ระดับสากลแล้วว่ามีประสิทธิภาพ ไม่จกตานะคะซิส
ดังนั้นอย่ารอให้สุขภาพแย่แล้วค่อยไปพบแพทย์เพื่อ
รอผ่าตัดเปลี่ยนอะไหล่อย่างเดียวเท่านั้น ดูแลสุขภาพ
เองทุกวัน ป้องกันดีกว่าแก้ และควรควบคู่กันไปทั้งกาย
และใจเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ที่ชั้น 5 ตึก Regent House ราชดำรินะคะซิส เสิร์ชเลย!

PIC 6
PIC 7
PIC 8

You may like