Food

เมนูพระราชทาน “ไข่พระอาทิตย์”

single image

วันนี้อัศวินจะพาทุกคนไปรู้จักกับเมนูพระราชทาน ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีชื่อเมนูว่า “ไข่พระอาทิตย์”

เป็นสูตรอาหารที่ได้นำไปตีพิมพ์ในหนังสือ “สูตรอาหารต้นตำหรับข้าวหอมมะลิไทย ในครัวนานาชาติ”
ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ในหนังสือมีทั้งที่มา สูตรและวิธีการทำไข่พระอาทิตย์
เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีความว่า…..

“เมื่อข้าพเจ้ายังเด็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงประกอบอาหารพระราชทานเรียกว่า ‘ไข่พระอาทิตย์‘
วิธีทำ ไข่ฟองหนึ่งตีให้ไข่ข่าวและไข่แดงเข้ากันเหมือนเวลาจะตีไข่ทำไข่เจียว (ไม่ตีมากเหมือนทำเค้ก) ใส่ข้าวสุกประมาณทัพพีหนึ่ง
เครื่องปรุงรส ใส่แม็กกี้ (ที่เมืองนอกสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาว์หาน้ำปลาได้ยาก แต่สมัยนี้เราชอบใส่น้ำปลามากกว่า)
ตั้งกะทะใส่น้ำมันเล็กน้อย ไม่ใส่มากเหมือนทำไข่เจียว เทไข่ผสมข้าวลงไปจนสุกตรงขอบกรอบๆเกรียมๆ ตรงกลางแฉะๆสักนิดก็ได้ ใส่จาน

มีผู้ถามว่าทำไมเรียกว่าไข่พระอาทิตย์ ข้าพเจ้าทูลถาม ทรงเล่าว่าเมื่อส่องกล้องแล้ว พื้นผิวดวงอาทิตย์มีลายเหมือนเมล็ดข้าว ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า grain de riz”

You may like