Lifestyle Women

มาตรการ NEW NORMAL เปลี่ยนหุ่นใหม่กับ “SAIJAI SLIM” (ใส่ใจสลิม)

single image

ถ้าจะลดความอ้วน ทั้งชีวิตขอลดทีเดียว แล้วสวยเลยยาวๆ!
…… 🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼 ……

พัชร์ เคียงศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไร่รวมใจ จำกัด Saijai Slim

ไม่เคยมีโมเมนต์ไหนในชีวิตที่รู้สึกมั่นใจว่าต้องลดความ
อ้วนขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะซิส!! #Covid19 มันทำให้เรา
อ้วนขึ้นจริงๆ นี่ไวรัสหรือเบาหวานอ่ะพูดซิ!! แต่อย่างที่
เกริ่นไปนะคะซิส ถ้าจะลดความอ้วนทั้งทีพี่ขอลดทีเดียว
พอ ดังนั้นการจะอดอาหาร กินยาลดความอ้วน แล้วโยโย่
กลับมาใหม่ย่อมไม่ใช่ทางค่ะ การทำความเข้าใจในร่าง
กาย การหาข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการ การออกกำลัง
กายที่ช่วยลดไขมัน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การลดความอ้วนอย่างมีวินัย น่าจะถูกต้องที่สุดละ!!
.

ข้าวใส่ใจ จากไร่รวมใจ จังหวัดแพร่ - Saijai Slim

แต่แหล่งข้อมูลมันก็เยอะแยะไปจนหมด จะเชื่อใคร จะ
ให้ใครดูแลอย่างถูกต้อง อาหารที่ดีแต่หากินง่ายๆ ไม่
ยุ่งยากน่ะมีมั้ย แล้วไหนจะต้องหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์
อีกล่ะ? ทั้งหมดนี้แหละค่ะซิสคือเหตุผลที่ทำให้เกิด
Saijai Slim (ใส่ใจสลิม) ขึ้นโดยคุณพัชร์ เคียงศิริ
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไร่รวมใจ จำกัด ที่ดูแลไร่ข้าว
รวมใจที่จังหวัดแพร่ ซึ่งทำการเกษตรตามทฤษฎีของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกิดปิ๊งไอเดียอยากทำคอร์สที่ช่วย
ให้พวกเราควบคุมน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะด้วย
ขั้นตอนการให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของ
ร่างกาย ไปจนถึงโภชนาการ หลักการออกกำลังกาย
เพื่อดึงไขมันมาใช้ให้ได้มากที่สุด การดื่มน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไปจนถึงกลุ่มคอมมูนิตี้และแอพพลิเคชั่น
ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เรามีวินัยใน
การดูแลสุขภาพและรูปร่างตัวเองอย่างยั่งยืน ปลอดภัย
.

design Application Saijai Slim
คอร์ส Saijai Slim มี 6 องค์ประกอบหลัก

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สลดความอ้วน
อย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดีของ Saijai Slim ได้ที่
087-365-3556 และเฟสบุคแฟนเพจ SaijaiSlim ค่ะ

You may like