Food

อัศวิน X พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

single image

“พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร”

 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

 

ที่นี่มีหุ่นขี้ผึ้งของ พระสังฆราช ทั้ง 19 พระองค์ของประเทศไทย รวมถึง พระสยามเทวาธิราช และ เทพารักษ์ผู้ดูแลทรัพย์สินของแผ่นดิน ให้ได้สักการะกันด้วย เป็นที่ที่ควรค่ากับการเข้าชมอย่างมาก

 

#ด้วยรักและน้ำหนักไม่ลด #อัศวินสายแดก ��

#สายแดกแห่งรัตติกาล #อัศวินเจอนี่

Trip KTC-43
Trip KTC-41
Trip KTC-40
Trip KTC-39
Trip KTC-37

You may like