Fashion Women

WISHARAWISH คอลเลคชั่นผ้าไทยดีไซน์อินเตอร์

single image

พูดถึงผ้าไทย ไม่ต้องใส่สไบร้อยมาลัยอยู่บ้านก็ได้นะคะซิส

…… 🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌺🌸🌼 ……

Slide1
Slide2
Slide3
PIC 4

มันมีเวย์ในการประยุกต์ให้ใส่ได้สวยๆ หล่อๆ ตั้งเยอะ

ดูจากคอลเลคชั่นผ้าไทยของ Wisharawish (วิชระวิชญ์)

ที่รังสรรค์เรื่องราวการเดินทางของผืนผ้าไทยจากชุมชน

ห่างไกลถึงกว่า 7 ปี ภายใต้ชื่อว่า “จากแดนไกล” โดย

ยังคงสืบสานกลิ่นอายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน

อัตลักษณ์ต่างๆ ผสมผสานกับมุมมองและการออกแบบ

ของคนรุ่นใหม่กลายเป็นคอลเลคชั่นผ้าไทยที่ดูร่วมสมัย

พูดง่ายๆ คือไม่เชย มีความสากล สวมใส่ได้จริงและสวยด้วย

Slide4
Slide5
Slide6
PIC 8

You may like